Månadsarkiv: mars 2014

Veckans ord: Plastbanting

Sedan sist har jag blivit med hus och lagt ner massor med tid och effort på försäljningen av min lägenhet. Idag undertecknades kontraktet på lägenheten jag säljer, och jag pustar ut med en kväll i soffan.

Veckans roligaste ord är plastbanta och är ett råd som snappades upp på en seminariedag om ”Vägen till ett kemikaliesmart Uppsala”. Jag fick lyssna på många spännande föreläsare som pratade om kopplingen mellan miljöföroreningar och metabola sjukdomar (hjärtkärl-sjukdom, fetma etc.), hur mycket kemikalier det finns i ett urval uppsalaprofilers blod, hur kommun och landsting och länsstyrelse jobbar för att bli kemikaliesmarta och mycket mer. Vi fick med oss några enkla råd om hur man själv kan minska sin exponering för hormonstörande ämnen, miljögifter, bromerade flamskyddsmedel etc.

Plastbanta
Laga mat från råvaror
Välj eko/krav/demeter
Undvik antibakteriellt behandlade produkter
Välj kosmetika utan parfym
Tvätta alla nya kläder
Undvik produkter med fläckavvisande behandling
Välj kläder och inredning av naturmaterial
Ha inte dator eller TV i sovrummet
Städa och vädra mer

Råden delade Monica Lind, Uppsala universitet, med sig av.

Annonser